fbpx

Vi inviterer til Psykiatritopmøde 2017

Årets Psykiatritopmøde handler om valgfrihed og medindflydelse. Topmødet sætter fokus på, hvordan psykiatriens brugere kan inddrages mere i egen behandling ud fra princippet om at lade pengene følge den enkelte og skabe rum til, at man som bruger af psykiatrien får indflydelse på, hvad pengene skal gå til.

Flere steder i udlandet er man allerede langt med borgerstyrede budgetter, og derfor kommer årets hovedtaler fra England for at præsentere Choice and Control som metode. En metode, der giver den enkelte bruger større valgfrihed og ansvar – men som også bryder med mange af de ”siloer”, der i dag præger behandlingssystemet.

På årets Psykiatritopmøde vil vi gennem oplæg, debat og dialoggrupper sætte fokus på, om medindflydelse kan betyde bedre behandling for de samme midler. Kan ressourcerne bruges anderledes og mere målrettet, og betyder medindflydelse, at brugere og pårørende i højere grad får mulighed for at tage ansvar, forpligte sig og dermed få det bedre?

PsykiatriNetværket ser Choice and Control som en mulighed for at skabe større lighed i behandlingssystemet, og som en metode der kan skabe innovation og helt andre måder at tænke psykiatri, socialpsykiatri og behandling på.

På Psykiatritopmødet bliver der også præsenteret forskellige danske projekter, der alle vil kunne passe ind i Choice and Control-metoden – for at illustrere, at det faktisk er muligt at gå den vej. Ligesom det er PsykiatriNetværkets håb, at vi snart får en psykiatriplan 2, hvor borgerstyrede budgetter bør tænkes ind: Her kan årets tema for Psykiatritopmødet forhåbentligt bruges som inspiration af både brugerorganisationer, fagpersoner og politikere.

Foruden de spændende debatter og dialoggruppemøder, så vil der være en række musikalske indslag og taler fra politikere.

Vi glæder os til at se dig lørdag den 7. oktober. 

Du kan tilmelde dig via følgende link: http://www.detsocialenetvaerk.dk/nyheder/tilmeld-dig-psykiatritopmoede-2017

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.