Boblberg.dk

Startlinjen samarbejder med Boblberg.dk om at skabe trygge rammer for borgere, som har lyst til at vende svære problemstillinger, og vil have hjælp til at tage det første skridt videre trods det svære.

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal med mere end 50.000 medlemmer, som alle er en del af det digitale sundhedsfællesskab. Bobberg.dk samarbejder på nuværende tidspunkt med 30 danske kommuner fordelt over hele landet, om at skabe nye fællesskaber og interesser blandt borgerne.

På Boblberg.dk kan borgerne finde sociale fællesskaber, hvor den fysiske, mentale og sociale sundhed styrkes, ensomheden forebygges og samskabelsen fremmes.

Sammen arbejder Startlinjen og Boblberg.dk om at aktivere og inspirere borgerne til at indgå i nye sociale fællesskaber. Du kan læse mere her

 

Rådgivningsportalen

Som medlem af RådgivningsDanmark kan Startlinjen også anbefale alle rådgivninger under rådgivningsportalen, da alle organisationerne her er blevet godkendt af RådgivningsDanmarks bestyrelse før optagelse. De akkrediterede rådgivninger (som Startlinjen) har desuden gennemgået et grundigt kvalitetstjek. Du kan finde alle rådgivningerne her.