Vi anbefaler

Vi tror på, at vi sammen kan komme længere og udrette mere, så derfor indgår Startlinjen i (indtil videre) tre forskellige samarbejder:

Logo: Boblberg.dk.

Startlinjen og Boblbergs samarbejde

Boblberg.dk er en digital platform for fællesskaber. 

Startlinjen samarbejder med Boblberg.dk om at skabe trygge rammer for borgere, som har lyst til at vende svære problemstillinger, og vil have hjælp til at tage det første skridt videre trods det svære.

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal med mere end 50.000 medlemmer, som alle er en del af det digitale sundhedsfællesskab. Bobberg.dk samarbejder på nuværende tidspunkt med 30 danske kommuner fordelt over hele landet, om at skabe nye fællesskaber og interesser blandt borgerne.

På Boblberg.dk kan borgerne finde sociale fællesskaber, hvor den fysiske, mentale og sociale sundhed styrkes, ensomheden forebygges og samskabelsen fremmes.

Sammen arbejder Startlinjen og Boblberg.dk om at aktivere og inspirere borgerne til at indgå i nye sociale fællesskaber. 
Du kan læse mere om Boblberg her.

Logo: RådgivningsDanmark.

Rådgivningsportalen

Rådgivningsportalen garanterer, at alle de tilbud, de har godkendt, er gratis og kvalificerede rådgivningstilbud. 

Som medlem af RådgivningsDanmark kan Startlinjen også anbefale alle rådgivninger under rådgivningsportalen, da alle organisationerne her er blevet godkendt af RådgivningsDanmarks bestyrelse før optagelse. De akkrediterede rådgivninger (som Startlinjen) har desuden gennemgået et grundigt kvalitetstjek.

Du kan finde alle rådgivningerne her.

The Art of Transformation, logo.

The Art of Transformation

The Art of Transformation skaber med udgangspunkt i kunsten projekter, hvor det handler om menneskets generobring af livsmod.

Startlinjen og The Art of Transformation har fundet hinanden igennem fælles værdier og en tro på, at vi som mennesker uanset vores forhistorie altid har mulighed for at forandre livet i den retning, vi ønsker det. Også selv om vi har haft traumatiske oplevelser tæt inde på livet eller på anden måde er vokset op med svigt, skyld og skam, som har præget os. Vi behøver (heldigvis) ikke at være et offer for det resten af livet; vi kan vælge en anden vej.

Det er et valg hver af os har.

Lotte Arnsbjerg og resten af holdet bag The Art of Transformation inspirerer mange til at forholde sig til deres historie på en ny måde. Vi ved også, at beslutningen om, at noget skal ændres, er stor, og den kan være anledning til både eufori, glæde, angst og afmagt. På Startlinjen kan vi lytte, støtte og spørge ind til dig, så du kan finde den vej, du vil gå.

Du kan læse mere om The Art of Transformation her.