Organisation

Bestyrelse

Det overordnede ansvar for Startlinjen ligger hos en bredt sammensat bestyrelse. På de tre årlige bestyrelsesmøder fungerer medlemmerne som kompetente og værdifulde sparringspartnere for Startlinjens ansatte både i forhold til drift og udvikling. Ligesom de alle bidrager med inspirerende input fra deres individuelle fagområder. Startlinjens bestyrelsesformand er Per Holm, der er medstifter af og tidligere direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS). Bestyrelsens sammensætning ser samlet således ud:

  • Per Holm, formand, udpeget af Social- og Ældreministeriet.
  • Josefina Hindenburg Krausing, næstformand, udpeget af Danske Regioner
  • Julie Krarup, udpeget af Landsforeningen SIND
  • Rune Fløe Bæklund, udpeget af KL
  • Thorkil Jørgensen, repræsentant for de frivillige medarbejdere på Startlinjen
  • Louise Ahrenkiel, repræsentant for Startlinjens lønnede medarbejdere

Herudover deltager Startlinjens daglige leder Jessy Mikkelsen i bestyrelsens møder som sekretær.

Startlinjens kontor

har åbent mandag-torsdag kl. 10.00 – 16.00 og fredag kl. 10.00 – 13.00, og har telefonnummeret 3536 2436.

Startlinjens samtaletelefon

har åbent alle dage fra 16-23 og har telefonnummeret 3536 2600.