Tavshedspligt og underretningspligt

Tavshedpligt

Rådgiverne har tavshedspligt. Det vil sige, at de ikke må tale med andre om dig og din situation. Rådgiverne må dog gerne tale internt (det vil sige med hinanden og den ansvarshavende bagvagt) om samtaler og de spørgsmål, samtalerne giver.

Den eneste undtagelse til tavshedspligten er underretningspligten.

Underretningspligt

Hvis vi får viden om, at et menneskes liv er i fare eller en ung under 18 er udsat for omsorgssvigt, så har vi pligt til at handle på denne viden.

Du skal vide, at det er yderst sjældent, vi kommer ud for disse situationer. Hvis det sker, vil vi altid forsøge at løse det i samarbejde med dig. Vi vil i de situationer opfordre dig til at oplyse dit navn, din adresse og dit CPR-nummer, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.