Startlinjens formål, mission og vision

Formål

At stille landsdækkende, anonym og frivilligbaseret telefonrådgivning gratis til rådighed for mennesker, der befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation.

Mission

Gennem samtale at give mennesker, der befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation, håb, strategier og mod til at handle henimod en forandring, der er i overensstemmelse med deres værdier og ønsker for fremtiden.

Vision

At være et kvalificeret, frivilligbaseret og let tilgængeligt rådgivningstilbud, som de fleste danskere kender og finder relevant at benytte, når de befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation, og at dem, der får samtaler, oplever at blive mere afklarede omkring deres situation, deres kompetencer, værdier og handlemuligheder.

Det vil vi opnå ved:

  • Til stadighed at have en finger på pulsen i forhold til vores opkalderes behov
  • Fortsat at udvikle vores frivilliges rådgivningsfaglige kompetencer
  • At kvalitetssikre og udvikle vores organisation, så vores ydelse opfylder de behov, vi løbende erfarer i målgruppen
  • At indgå i netværk og etablere nye samarbejdsrelationer, der kan øge opkaldernes muligheder for relevant hjælp og samtidig give inspiration og viden til udviklingen af vores ydelse
  • At styrke vores markedsføring, så stadig flere i målgruppen får kendskab til vores tilbud
  • At styrke vores frivilligrekruttering så alle rådgivningstelefoner altid er fuldt bemandet
Startlinjen.

Startlinjens kontor

har åbent mandag-torsdag kl. 10.00 – 16.00 og fredag kl. 10.00 – 13.00, og har telefonnummeret 3536 2436.

Startlinjens samtaletelefon

har åbent alle dage fra 16-23 og har telefonnummeret 3536 2600.