Værdigrundlag

På Startlinjen har vi et sæt grundlæggende værdier, der udgør rådgivningens faglige fundament:

Det smertefulde er en del af livet

Det er en menneskelig præmis, at det smertefulde er en del af livet, og langt de fleste af os gennemgår perioder, hvor vi er sårbare eller føler os fanget i et liv, der gør ondt. Det er ikke altid muligt at fjerne smerten eller årsagen til den. Derfor kan det være befriende at acceptere smertens tilstedeværelse og i stedet give opmærksomhed og plads til dét, der giver livet værdi og mening.

Alle er i stand til at handle og skabe forandring

Vi har alle styrken til at handle i overensstemmelse med vores værdier og skabe et mere meningsfuldt liv – også selvom smerten stadig er til stede. Det er først og fremmest gennem personligt engagement i egne værdier og handling, at den ønskede forandring skabes.

Frivillighed skaber menneskelig værdi

En rådgivning, der varetages af frivillige, bygger på et ægte engagement, hvor opkalderne mødes med nærvær, oprigtig interesse og respekt for deres unikke værdi som mennesker. Derved skabes et særligt rum, hvor den enkelte kan (gen)finde troen på sig selv, sine værdier og håbet for fremtiden.

Startlinjens kontor

har åbent mandag-torsdag kl. 10.00 – 16.00 og fredag kl. 10.00 – 13.00, og har telefonnummeret 3536 2436.

Startlinjens samtaletelefon

har åbent alle dage fra 16-23 og har telefonnummeret 3536 2600.