Klageadgang og -vejledning

Hvem kan klage?

Alle, der har været i kontakt med Startlinjen, kan klage.

Vi opfordrer til, at du fortæller os det med det samme, hvis du har en dårlig oplevelse med vores rådgivning. Så kan vi nemlig ændre på det undervejs, og du kan få glæde af Startlinjen. Hvis du har forsøgt at være i dialog med os, men ikke synes, det har ændret noget, kan du sende os en skriftlig klage.

Hvad kan du klage over?

Du kan fx klage over:

At du har haft konkrete oplevelser med en eller flere rådgivningssamtaler, der ikke har levet op til det, vi stiller i udsigt på vores hjemmeside eller i andet præsentationsmateriale.

At du har modtaget decideret forkert eller misvisende rådgivning.

Vi vil også rigtig gerne have feedback, hvis vi har henvist dig til et sted, som viste sig ikke at kunne tilbyde det, som Startlinjens rådgiver har oplyst dig om.

Hvad kan du ikke klage over?

Du kan ikke klage over ting, som vi ikke kan ændre på. Fx vores åbningstid eller andre praktiske forhold som evt. ventetid.

Hvornår får jeg svar på min klage?

Du får en kvittering på din klage via mail, så snart den er læst, og du får svar på din klage inden for fem hverdage.

Jeg har en kommentar til rådgivningen, der ikke er en klage – hvor kan jeg give den?

Vi er altid glade for feedback og input til vores arbejde. Derfor er du velkommen til at skrive din kommentar til [email protected].

Er jeg anonym, når jeg klager?

Hvis du sender din klage fra en anonym mailadresse eller via post uden afsender, er du anonym. Hvis du opgiver dit navn, eller hvis det fremgår af din mailadresse, er du ikke anonym, men vi behandler selvfølgelig din klage fortroligt og giver ikke dit navn eller andre personhenførbare oplysninger videre til rådgiverne, med mindre klagen drejer sig om en bestemt samtale eller en specifik rådgiver. I sådanne tilfælde vil vi bede dig om at give så detaljerede oplysninger som muligt (fx det eksakte tidspunkt og karakteristika om rådgiveren). Så har vi nemlig mulighed for at inddrage den pågældende rådgiver i behandlingen af klagen.

Sådan sender du en klage

Klagen skal være skriftlig og kan sendes på mail eller med posten til:

Mail: [email protected]
Skriv “Klage” i emnefeltet.

Postadresse: L.I. Brandes Alle 4, stuen, 1956 Frederiksberg C

Vi opfordrer til, at du overvejer følgende spørgsmål i din klage:

  1. Hvornår modtog du den rådgivning, du ønsker at klage over?
  2. Hvad ønsker du at klage over?
  3. Hvad kunne du have ønsket dig i stedet
  4. Hvad forventer du af os nu?

Hvis du har sendt din klage med posten, kan vi kun besvare den, hvis du angiver dine kontaktoplysninger, fx en mailadresse eller en postadresse. Men det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at opgive dit navn og dine kontaktoplysninger.