Målgruppe

Mennesker der befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation, eksempelvis på grund af psykisk sårbarhed, ensomhed, svigt, samlivsophør, afskedigelse, tab eller en vanskelig pårørenderolle.

Effektmål

At opkalderne via samtalen:

  • får ny (selv)indsigt eller viden i forhold til den problemstilling, de henvender sig med
  • bliver bevidst om deres værdier og ønsker for fremtiden
  • opdager egne styrker og kompetencer, som kan bringe dem nærmere den forandring, de ønsker sig
  • får indsigt i hensigtsmæssige strategier til at håndtere deres situation
  • får redskaber til at (gen)etablere meningsfulde relationer og netværk
  • får håb og mod på at handle i forhold til at forandre en sårbar eller kritisk livssituation