fbpx

#Medlemsportræt: 10 hurtige til Jessy Mikkelsen fra Startlinjen

1. Hvem modtager rådgivning hos jer?
Startlinjen er primært et tilbud til mennesker, der befinder sig i en svær livssituation.
Vi taler med mennesker med psykisk og fysisk sygdom, mennesker der er ramt af skilsmisse, arbejdsløshed, ensomhed, svigt, tab eller stress og meget mere.
Jeg har faktisk svært ved at komme i tanker om en problematik, vi ikke har mødt her på Startlinjen.

2. Hvordan yder I rådgivning?
Startlinjen er en telefonrådgivning, som betjenes af alle vores dygtige og engagerede, frivillige samtalepartnere. Vi har åbent for henvendelser 365 dage om året kl. 16-23.

3. Hvem er den perfekte rådgiver for jer?
Det er en person, der er lyttende og nysgerrig – et indlevende menneske, der stiller de spørgsmål, som får opkalderen til at reflektere over sin situation, sine styrker og muligheder for at skabe forandring.

4. Hvad er jeres største ambition?
Vores største ambition er at give mennesker, der har det svært, håbet om, at deres liv kan komme til at se anderledes ud. Og at give dem inspiration og mod til tage det første skridt hen i mod den forandring, de ønsker sig.

5. Har du et eksempel fra jeres rådgivning, hvor I virkelig har gjort en forskel?
På Startlinjen har vi selv været igennem en forandringsproces. Tidligere koncentrerede vi os næsten udelukkende om at være lyttende og nærværende, men vi er gradvist blevet mere aktive i samtalerne. Vi udfordrer det billede, som mange kan have af, at de er fastlåste i deres situation. Og vi er gået bort fra tanken om, at alle forhindringer skal ryddes af vejen, før man kan begynde at stræbe efter noget bedre. I stedet ser vi på, hvordan den enkelte kan skabe en positiv forandring på trods af sine vanskeligheder. Eksempelvis har vi gennem længere tid talt med en kvinde, der dagligt kom på et værested for mennesker med psykiske lidelser. Hun havde brug for større udfordringer og for at skabe sig en identitet, der rakte udover hendes psykiske sygdom. Samtalerne med Startlinjen har givet hende mod på også at melde sig til aktiviteter, der ikke har noget med psykiatrien at gøre. Senest er hun startet på en spanskhold, og lige nu er hun i Spanien for at afprøve sine nye færdigheder.

6. Hvordan arbejder I med kvalitet?
Det gør vi på mange måder. De frivillige får en grundig oplæring i vores værdigrundlag og i vores samtalemetode. Derudover får de enkeltvis feedback hver anden måned, og de tilbydes efteruddannelse og supervision, ligesom de ansatte.
Vi arbejder også med videreudvikling på to årlige personaledage og evaluerer løbende vores tilbud med statistik og erfaringsopsamling. I den forbindelse har det stor betydning, at der altid er en ansat til stede på de frivillige vagter.

7. I har for nylig skiftet navn, hvorfor?
Med navneskiftet fra ”Linien” til ”Startlinjen – samtaler med retning” ønsker vi at signalere formålet med vores samtaler; – at skabe handling, et sted at starte, håb, retning og bevægelse. Navneforandringen har også været startskuddet til at gå det hele igennem med en tættekam, og vi har blandt andet fået en fin ny hjemmeside.

8. Du er med i RådgivningsDanmarks bestyrelse, hvorfor?
Fordi jeg synes, det er så utroligt vigtigt, at vi som rådgivningsorganisationer er med til at sikre, at de tilbud, man vælger, når man har brug for hjælp, er kvalitetsmæssigt i orden. Der findes et hav af rådgivningstilbud, og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i – og også at skelne mellem skidt og kanel. RådgivningsDanmark kan være med til at opstille nogle pejlemærker, og samtidig kan vi gøre hinanden dygtigere ved at dele vores erfaringer, indhente ny viden og sætte centrale spørgsmål på dagsordenen.

9. Hvis Startlinjen fik 10 mio. Kr. i morgen, hvad ville I så bruge dem på?
Først og fremmest ville vi bruge en del af pengene på at udbrede kendskabet til vores tilbud og til at oprette flere typer af rådgivningstilbud. Vi drømmer også om større faciliteter, da vi på nuværende tidspunkter lejer lokaler ude i byen til møder og oplæringsforløb

10. Hvis Startlinjen var et dyr, hvilket dyr ville I så være?
Måske en humlebi. Man siger, at humlebierne faktisk ikke burde kunne flyve, og det minder lidt om den opfattelse, som mange af dem, der ringer til os, kan have. De tror ikke på, at de drømme og ønsker, de har for deres liv, kan gå i opfyldelse.
Og så er det jo op til os give drømmene luft under vingerne og at indgyde mod på at gå efter ønskerne for fremtiden.

SUS

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.