Ansøg nu

De vigtigste krav til dig, der overvejer at blive frivillig på Startlinjen, er, at du er fyldt 28 år, at du er rummelig og psykisk robust, at du bor i overskuelig afstand fra vores kontor på Frederiksberg, hvorfra samtalerne tages og sidst, men absolut ikke mindst, at du vil være med til at værne om vores hyggeli­ge og varme atmosfære på vagterne.

Ansøgning

Hvis du overvejer at blive frivillig på Startlinjen, skal du først og fremmest tænke over, om det er realistisk for dig at afsætte ti timer om måneden inden for tidsrummet 16-23 til at tage telefoner hos os på L.I. Brandes Alle på Frede­riksberg. Hvis svaret er ’ja’, så send os en ansøgning.

Samtale

Når du har sendt en ansøgning, vil du blive kaldt ind til en samtale med to ansatte. Her vil vi fortælle om jobbet som frivillig rådgiver samt spørge til bl.a. din motivation for at søge ind på Startlinjen, hvordan du har det med at reflektere over dig selv og få feedback, og om hvordan dit eget liv har formet sig.

Introforløb

Hvis både vi og du efterfølgende kan se et match, invite­res du til at deltage i vores introforløb, som består af tre lektioner (blå, gul og grøn) samt tre moduler. Lektionerne udbydes løbende og kan tages i vilkårlig rækkefølge, og du kan derfor starte op, lige når det passer dig. Lektio­nerne ligger som regel i dagtimerne. Modulerne ligger al­tid i aftentimerne og kan først tages, når alle tre lektioner er gennemført. 
Her kan du læse mere om de enkelte lektioner og moduler.

Startlinjen

L.I. Brandes Allé 4, st.
1956 Frederiksberg

Kontorets åbningstider
mandag-torsdag: 10-16
fredag: 10-13
tlf: 3536 2436

Ansøgningskema – bliv frivillig