fbpx

Blå lektion, 1-3 deltagere

Den blå lektion varer halvanden time og finder sted i råd­givningens åbningstid. Her skal du lytte med på henholdsvis en samtale og en supervision. Af etiske grunde kan du kun høre den frivilliges del af samtalen, ikke opkalders. Efterføl­gende overværer du en supervision mellem bagvagten og den frivillige, og til sidst er der mulighed for spørgsmål.

Grøn lektion, 1-4 deltagere

Den grønne lektion finder både sted i dagtimerne og aftentimerne og varer mellem to og fire timer afhængigt af deltagerantallet. Her vil du blive undervist i Startlinjens samtalemodel og meto­de. Undervisningen varer cirka en time, og resten af tiden går med rollespil, hvor du træner det, du har lært. Det plejer at være både svært, grænseoverskridende, sjovt og meget lærerigt!

Gul lektion, 1-4 deltagere

Den gule lektion har samme form som den grønne lektion, og her vil du blive undervist i Startlinjens værdier samt i hvordan vi indleder, afslutter og styrer samtalen.

Modul 1-3, 1 deltager

Modulerne varer cirka to timer i rådgivningens åbningstid. Modul 1+2 starter med et rollespil, hvor du spiller rådgiver. Herefter prøver du at tage en rigtig samtale med bagvagten ved din side, og efterfølgende får du supervision. På modul 3 springer du ofte rollespillet over og tager i stedet to sam­taler, men det kan variere efter både bagvagtens og din egen vurdering af, hvad der er behov for.

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.