fbpx

På Startlinjen har vi et sæt grundlæggende værdier, der udgør rådgivningens faglige fundament:

Det smertefulde er en del af livet

Det er en menneskelig præmis, at det smertefulde er en del af livet, og langt de fleste af os gennemgår perioder, hvor vi er sårbare og har brug for støtte og opbakning. Det er ikke altid muligt at fjerne smerten eller årsagen til den. Derfor kan det være nødvendigt at acceptere smertens tilstedeværelse for at kunne give opmærksomhed og plads til dét, der for den enkelte giver livet værdi og mening.

Alle er i stand til at handle og skabe forandring

Vi er hver især ansvarlige for vores eget liv. Styrken til at handle i overensstemmelse med vores værdier findes i os alle – også selvom smerten stadig er til stede. Det er først og fremmest gennem personligt engagement og handling, at den ønskede forandring skabes.

Frivillighed skaber menneskelig værdi

En rådgivning, der varetages af frivillige, bygger på et ægte engagement, hvor opkalderne mødes med nærvær, oprigtig interesse og respekt for deres unikke værdi som mennesker. Derved skabes et særligt rum, hvor den enkelte kan (gen)finde troen på sig selv, sine værdier og håbet for fremtiden.