Privatlivspolitik

Elektronisk registreringsskema

I forbindelse med den årlige bevilling fra Socialministeriet har Startlinjen behov for at føre statistik over henvendelser. Til brug herfor er der udarbejdet et elektronisk registreringsskema, som de frivillige rådgivere udfylder efter hver samtale. Skemaet er imidlertid udarbejdet i en anonymiseret form uden oplysninger om personfølsomme data, som sikrer, at ingen personer vil kunne genkendes.

Behovs- og effektevalueringsskema

Med henblik på at indhente større viden, om vores opkalderes behov, og effekten af vores ydelse, udfylder rådgiverne efter hver samtale et elektronisk evalueringsskema. Skemaet indeholder spørgsmål om, hvilket behov opkalderen tilkendegav, og hvad opkalderen tog med sig fra samtalen, og det ligger lokalt på Startlinjens interne server. Der registreres i øvrigt ingen registrering af personfølsomme oplysninger i forbindelse med udfyldelsen af skemaet.

Registrering af antal gennemførte og mistede samtaler

Startlinjen har gennem et stykke tid haft en oplevelse af, at mange desværre ringer forgæves i åbningstiden grundet den naturlige begrænsning i kapaciteten ved telefonerne.

Der er derfor udarbejdet et elektronisk statistiksystem, hvor dels antallet af gennemførte samtaler dels mistede opkald kan registreres.

Startlinjen er optaget af at kunne tilbyde vores ydelser til flest mulige mennesker, og for at kunne registrere antallet af unikke opkaldere, har det været nødvendigt, at dele af telefonnumrene bliver vist. I henhold til Datalovgivningen er de to sidste tal i hvert nummer krypterede.

Tilbud om at blive ringet op

Ud fra vores statistik kan vi se, at en del mennesker ringer forgæves til os. Derfor har vi indført et tilbud, hvor de opkaldere, der måtte ønske det, kan lægge deres telefonnummer og få mulighed for at blive ringet op af os inden kl. 22.30 samme dag.

Når det sker, får vi en mail med det nummer, der ønsker et genopkald. Den pågældende mailkonto indeholder ikke andre oplysninger, og det er udelukkende Startlinjens lønnede personale, der har adgang til mailkontoen.

Under hensyn til persondatalovgivningen har vi indført følgende procedure med hensyn til behandling af telefonnumrene.

Umiddelbart efter at Startlinjen har ringet til den enkelte opkalder (og det uanset om opkaldet bliver besvaret eller ej) slettes vedkommendes nummer følgende steder:

  • Mailen hvoraf nummeret fremgår
  • Samme mail i computerens ”slettet post”
  • ”Loggen” i mobiltelefonen, hvorfra der ringes op.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning tjekker Startlinjens dataansvarlige medarbejder dagligt, om ovenstående er opfyldt.

Vedrørende klagesager

Det er kun det fastansatte lønnede personale, der har har adgang til dine personoplysninger, hvis du har givet dem i forbindelse med indgivelse af skriftlig klage over rådgivningen. Alle oplysninger slettes (hvis klagen er sendt via mail) eller makuleres (hvis klagen er sendt pr. post), så snart klagen er færdigbehandlet.