fbpx

Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne er (med den enkeltes accept) oprettet med navn og mailadresse på Startlinjens interne server. Alle oplysninger om det enkelte medlem slettes, så snart medlemmet udtræder af bestyrelsen, med mindre der er indgået aftale om andet mellem Startlinjen og det enkelte medlem.

Øvrige samarbejdspartnere
I forbindelse med det eksterne samarbejde, herunder netværksarbejde med andre organisationer, afholdelse af eksterne kurser og supervision for Startlinjens frivillige og ansatte medarbejdere vil der forekomme mailkorrespondance. Al korrespondance slettes, når denne ikke længere er relevant for samarbejdet. I nogle tilfælde vil Startlinjen have et ønske om at bevare en tidligere samarbejdspartners mailadresse med henblik på et muligt fremtidigt samarbejde. I disse tilfælde sørger Startlinjen for at indhente tilladelse hos den enkelte samarbejdspartner.