fbpx

På Startlinjen har alle fastansatte lønnede medarbejdere en ansættelseskontrakt, som bl.a. er påført den pågældendes CPR-nummer. Ansættelseskontrakterne opbevares elektronisk på en intern server i organisationen, og alle dokumenterne er krypterede, således at kun ledelsen og den medarbejder, som den enkelte kontrakt vedrører, har adgang til kontrakten. Notater fra medarbejdersamtaler eller anden kontakt med medarbejdere af mere personlig karakter opbevares ligeledes elektronisk på virksomhedens interne server. Også disse dokumenter er krypterede, så kun ledelsen og den medarbejder, dokumenterne vedrører, har adgang.

Lønsedler bliver fremsendt til hhv. medarbejdernes og virksomhedens e-boks.