Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.

Startlinjen modtager hvert år flere tusinde opkald fra mænd og kvinder, der har brug for at vende en personlig problemstilling med en af vores dygtige samtalepartnere. Temaerne for samtalerne kan være meget forskellige. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse. Og for nogle er det deres svære rolle som pårørende, der er i fokus.

En stor gruppe engagerede og veluddannede frivillige sørger for, at Startlinjens telefoner er åbne alle årets 365 dage mellem kl. 16 og 23. De frivillige samtalepartnere giver sig god tid til at lytte og til at spørge ind til den problematik, som samtalen drejer sig om. Med deres nærvær og oprigtige interesse kan de ofte hjælpe opkalderen med at få øje på egne ressourcer og muligheder for at tage et første (lille) skridt videre på trods af det svære. Der er i øvrigt altid en lønnet ansat til stede sammen med de frivillige, så særligt vanskelige samtaler kan blive talt igennem, når røret er lagt på.

Startlinjen er finansieret af Børne- og socialministeriet.

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for Startlinjen ligger hos en bredt sammensat bestyrelse. På de tre årlige bestyrelsesmøder fungerer medlemmerne som kompetente og værdifulde sparringspartnere for Startlinjens ansatte både i forhold til drift og udvikling. Ligesom de alle bidrager med inspirerende input fra deres individuelle fagområder. Startlinjens bestyrelsesformand er Per Holm, der til daglig er direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS). Per Holm er udpeget af Børne- og Socialministeriet. Herudover har bestyrelsen følgende sammensætning:

  • Bodil Brask, tidligere leder af Næstved Kommunes socialpsykiatri. Bodil er udpeget af Social- og Indenrigsministeriet som særligt sagkyndig
  • Johanne Bratbo, Projektleder på “En Af Os”
  • Kim Bonnesen, udpeget af Landsforeningen SIND
  • Rune Fløe Bæklund, udpeget af KL
  • Mikkel Lambach, udpeget af Danske Regioner
  • Jeanne Norman Jensen, repræsentant for de frivillige medarbejdere på Startlinjen
  • Louise Ahrenkiel, repræsentant for Startlinjens lønnede medarbejdere

Herudover deltager Startlinjens daglige leder Jessy Mikkelsen og stedfortræder Solvej Eskildsen i bestyrelsens møder som henholdsvis sekretær og referent.