Bestyrelse

Det overordnede ansvar for Startlinjen ligger hos en bredt sammensat bestyrelse. På de tre årlige bestyrelsesmøder fungerer medlemmerne som kompetente og værdifulde sparringspartnere for Startlinjens ansatte både i forhold til drift og udvikling. Ligesom de alle bidrager med inspirerende input fra deres individuelle fagområder. Startlinjens bestyrelsesformand er Per Holm, der er medstifter af og tidligere direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS). Per Holm er udpeget af Børne- og Socialministeren. Herudover har bestyrelsen følgende sammensætning:

  • Bodil Brask, tidligere leder af Næstved Kommunes socialpsykiatri. Bodil er udpeget af Socialstyrelsen som særligt sagkyndig
  • Johanne Bratbo, Projektleder på “En Af Os”. Johanne er ligeledes udpeget af Socialstyrelsen som særligt sagkyndig
  • Birgit Boding Hansen, udpeget af Land Landsforeningen SIND
  • Rune Fløe Bæklund, udpeget af KL
  • Josefina Hindenburg Krausing, udpeget af Danske Regioner
  • Alice Gielfeldt, repræsentant for de frivillige medarbejdere på Startlinjen
  • Louise Ahrenkiel, repræsentant for Startlinjens lønnede medarbejdere

Herudover deltager Startlinjens daglige leder Jessy Mikkelsen og stedfortræder Solvej Eskildsen i bestyrelsens møder som henholdsvis sekretær og referent.