En tredjedel af alle ansattes arbejde foregår sammen med de frivillige i rådgivningens åbningstid mellem 16 og 23. Derfor er det også i teorien muligt at kontakte os på kontoret i aftentimerne. Vi foretrækker dog at blive kontaktet i dagtimerne, da vi i rådgivningen står til rådighed for vores frivillige, som jo er Startlinjens drivkraft. Det betyder, at vi om aftenen har travlt med at varetage uddannelse, supervision og omsorg for vores frivillige, så vi både kan sikre kvalitet i samtalerne og sørge for, at vores frivillige er debriefede, når vagten slutter.

I det daglige skrivebordsarbejde er ansvarsfordelingen som følger:

 

Jessy Mikkelsen, daglig leder [email protected]

 • Sekretariatsleder, presseansvarlig samt kvalitetsudvikling af rådgivningen
 • Ansvarlig for udarbejdelse af budgetter, regnskab, afrapportering til bevilligende myndigheder
 • Sidder i RådgivningsDanmarks bestyrelse og er formand for akkrediteringsnævnet
 • Repræsenterer Startlinjen i EN AF OS, Psykiatrinetværket, Udsatterådet på Frederiksberg og er Startlinjens ansigt udadtil

 

Louise Ahrenkiel, kommunikationskonsulent [email protected]

 • Kommunikationsansvarlig for hjemmeside, trykte materialer og nyhedsbreve
 • Halvdelen af skribentduo på årsberetningen og udviklingsansvarlig for kommunikationstrategi
 • Varetager Startlinjens respondentbesvarelser, statistikker og talanalyser
 • Ansattes repræsentant i bestyrelsen og Startlinjens ansigt i Folkebevægelsen mod Ensomhed

 

Rikke Ahlberg, frivilligkonsulent [email protected]

 • Layouter og sparringspartner på intern og ekstern kommunikation
 • Ansvarlig for frivilligområdet; herunder rekruttering, kurser m.m.
 • Udvikler, strukturerer og systematiserer de gængse arbejdsgange
 • Den anden halvdel af skribentduo på årsberetningen og ansvarlig for Facebook

 

Shazia Khan, uddannelseskonsulent [email protected]

 • Ansvarlig for Startlinjens uddannelsesforløb for nye frivillige
 • PR-ansvarlig, fotograf og initiativtager til Startlinjens interaktive udstilling ‘Menneskefortællinger’
 • Projektleder på Startlinjen Counselling
 • Ansvarlig for IT og telefoni og Instagram