En tredjedel af alle ansattes arbejde foregår sammen med de frivillige i rådgivningens åbningstid mellem 16 og 23. Derfor er det også i teorien muligt at kontakte os på kontoret i aftentimerne. Vi foretrækker dog at blive kontaktet i dagtimerne, da vi i rådgivningen står til rådighed for vores frivillige, som jo er Startlinjens drivkraft. Det betyder, at vi om aftenen har travlt med at varetage uddannelse, supervision og omsorg for vores frivillige, så vi både kan sikre kvalitet i samtalerne og sørge for, at vores frivillige er debriefede, når vagten slutter.

I det daglige skrivebordsarbejde er ansvarsfordelingen som følger:

 

Jessy Mikkelsen, daglig leder [email protected]

 • Sekretariatsleder, presseansvarlig samt kvalitetsudvikling af rådgivningen
 • Ansvarlig for udarbejdelse af budgetter, regnskab, afrapportering til bevilligende myndigheder
 • Sidder i RådgivningsDanmarks bestyrelse og er formand for akkrediteringsnævnet
 • Repræsenterer Startlinjen i EN AF OS og Psykiatrinetværket og er Startlinjens ansigt udadtil

 

Solvej Eskildsen, souschef [email protected]

 • Stedfortræder for den daglige leder og ansvarlig for vikargruppe og Startlinjens lønregnskab
 • Projektleder for Startlinjens fremmedsprogede projekt Marhaba
 • Varetager dele af den interne undervisning for Startlinjens frivillige
 • Tilbyder undervisningsopgaver til andre organisationer

 

Lone Finnich, konsulent [email protected]

 • Initiativtager og projektkonsulent på projekt Startven
 • Vidensindsamler og blandt andet ansvarlig for Startlinjens bibliotek
 • Dybt engageret i samtalen som værktøj og har samtaleforløb med brugere
 • Bogholder og netværker

 

Louise Ahrenkiel, kommunikationskonsulent [email protected]

 • Kommunikationsansvarlig for hjemmeside, trykte materialer og nyhedsbreve
 • Skribent på årsberetningen og udviklingsansvarlig for SoMe
 • Varetager Startlinjens respondentbesvarelser, statistikker og talanalyser
 • Ansattes repræsentant i bestyrelsen og Startlinjens ansigt i Folkebevægelsen mod Ensomhed

 

Rikke Ahlberg, frivilligkonsulent [email protected]

 • Layouter og sparringspartner på intern og ekstern kommunikation
 • Ansvarlig for frivilligområdet; herunder rekruttering, kurser, vagtdækning m.m.
 • Udvikler, strukturerer og systematiserer de gængse arbejdsgange
 • Med-skribent på Årsberetningen og det månedlige nyhedsbrev

 

Shazia Khan, bruger- og PR-konsulent [email protected]

 • PR- ansvarlig og Startlinjens ansigt udadtil mht. rekruttering af brugere
 • Initiativtager og projektkonsulent på projekt Startven
 • Konsulent på Marhaba og varetager samtaler på urdu, spansk og engelsk
 • Ansvarlig for IT og telefoni