fbpx

Bestyrelse

Det overordnede ansvar for Startlinjen ligger hos en bredt sammensat bestyrelse. På de tre årlige bestyrelsesmøder fungerer medlemmerne som kompetente og værdifulde sparringspartnere for Startlinjens ansatte både i forhold til drift og udvikling. Ligesom de alle bidrager med inspirerende input fra deres individuelle fagområder. Startlinjens bestyrelsesformand er Per Holm, der er medstifter af og tidligere direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS). Bestyrelsens sammensætning ser samlet således ud:

  • Per Holm, formand, udpeget af Social- og Ældreministeriet.
  • Josefina Hindenburg Krausing, næstformand, udpeget af Danske Regioner
  • Birgit Boding Hansen, udpeget af Land Landsforeningen SIND
  • Rune Fløe Bæklund, udpeget af KL
  • Thorkil Jørgensen, repræsentant for de frivillige medarbejdere på Startlinjen
  • Louise Ahrenkiel, repræsentant for Startlinjens lønnede medarbejdere

Herudover deltager Startlinjens daglige leder Jessy Mikkelsen i bestyrelsens møder som sekretær.